להתנתק מספקי שירות ב-2 צעדים פשוטים!

שלח הודעה ניתוק משירות לספקי תקשורת, על פי חוק הגנת הצרכן

בחרו את החברה ממנה אתם מעוניינים להתנתק

מלאו את פרטי בעל החשבון ממנו אתם מעוניינים להתנתק

Please fill your information in Hebrew

סוג חשבון:
סיבת ניתוק
 
טוען ...נתקו אותי